ಜನರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮ 5.0’ರ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಉದ್ಯಮ 5.0 ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸುದೀಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಲೇಖನ.

Vijaya Vani-12 June 2023

ಲೇಖಕರು ಸುಧೀಶ್‌ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂವಹನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ