Maharashtra Day : महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाव’मार्ग

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्थानिक लोकसमूह आणि सरकार ह्यांच्या सहकार्यातून विकेंद्रित व्यवस्था उभी करावी लागेल, असे नीरज हातेकर सकाळमध्ये लिहितात.

सकाळ-01 May 2024

नीरज हातेकर अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.

The content and opinions expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of Azim Premji University.